Det med småt

Danish International Sailing School 

DISS

Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler

Det med småt

Kurset starter og slutter i en havn i Palmabugten på Mallorca. Da vi ikke er rejsearrangører, skal du selv sørge for at arrangere transport til og fra Mallorca. Vi er derfor ikke medlem af rejsegarantifonden, og arrangementet er således ikke dækket af nogen rejsegaranti.
Derfor bør du sikre dig, at du har en privat rejseforsikring, der kan dække dig, hvis der skulle ske noget uforudset i forbindelse med transporten.
Skulle du af en eller anden årsag have behov for at melde fra kurset igen, vil dit indbetalte beløb kun blive refunderet, såfremt din plads kan overtages af en anden kursist, såfremt fortrydelsesfristen på de 14 dage er overskredet jævnfør afsnittet nedenfor.
Hvis der ikke er elever nok til at gennemføre den tilmeldte undervisningsuge, og den må aflyses, vil dit indbetalte depositum naturligvis straks blive tilbagebetalt til dig.
Du skal være behørigt forsikret, hvis du skulle komme til skade under turen. Husk at få udstedt et blåt sygesikringsbevis.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen ved at bekræfte din deltagelse ved enten 1) at fremsende personlige oplysninger ved tilmeldingen, eller ved 2) at betale første del (depositum) af den fremsendte faktura, såfremt førstnævnte 1) ikke endnu er sket.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3. , har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette DISS om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

Navn: Danish International Sailing School
Adresse: Ganløsevej 44, DK-3520 Farum
Email: info@diss.dk  

Scroll to Top