Privatlivspolitik

Privatlivspolitik (GDPR) for Danish International Sailing School

Danish International Sailing School (DISS) behandler og registrerer oplysninger om personer, der kommer i kontakt med DISS som kunder, potentielle kunder og øvrige personer, der henvender sig af sig selv. DISS behandler kun oplysninger, der er afgivet af de registrerede personer selv.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringet, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Anvendte paragraffer
Efter reglerne i persondataforordningen skal DISS som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

DISS registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i EU-persondataforordningens artikel 6 (almindelige oplysninger). Følsomme data, f.eks. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres ikke.

Behandling og opbevaring
DISS behandler persondata fortroligt, med mindre der er givet samtykke til videregivelse. Personoplysningerne bliver behandlet og opbevaret i DISS’ sagsbehandlings- og arkiveringssystem. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, bliver de slettet eller arkiveret i DISS’ sags- og dokumenthåndteringssystem.
DISS gemmer endvidere oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis DISS overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre, uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre DISS er forpligtet til at videregive oplysningerne til offentlige myndigheder.

Dataindsigt
Du kan, som registreret person, når som helst henvende dig til DISS for at få en kopi af de af dine oplysninger, der findes i DISS’ arkiver.

Berigtigelse af oplysninger
Hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede DISS om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at DISS retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Du har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne, indtil det er afgjort, hvilke oplysninger der er rigtige.
Du har også krav på, at DISS ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse
Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis DISS behandler oplysningerne som led i en opgave, som DISS har fået pålagt af myndighederne. Det betyder, at registrerede personer har mulighed for at nægte DISS at behandle oplysningerne.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Når DISS har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne, vil du til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. DISS kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.
I forbindelse med korrespondance med DISS om kursusdeltagelse vil personoplysningerne typisk udgøre navn, adresse, telefonnummer, pasnummer og fødselsdato. Oplysningerne gives af den registrerede selv, der således samtykker til opbevaring og behandling.

Du har ret til at få slettet de oplysninger, som DISS har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne vil også blive slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt.
Du har ikke krav på sletning af oplysninger, som er påført arkiverede dokumenter efter Regnskabslovens bestemmelser om dokumentation (typisk navn, adresse og mailadresse påført fakturaen).

Databeskyttelsesrådgiver
Til DISS er knyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af vores oplysninger om dig. Du kan få nærmere oplysninger om og kontakte databeskyttelsesrådgiveren på DPO@DISS.DK


Klage til Datatilsynet
Du kan også altid klage over DISS behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 10. juli 2020

Scroll to Top