Kursusplan

Dansk International Sejlerskole

DISS

Kursusplan

Vi afholder kurser forår, sensommer og efterår. Det giver de bedste betingelser for sejladsundervisning. 

Her ser du en oversigt over de kurser, der på nuværende tidspunkt er planlagt.

Du er velkommen til at kontakte os for kurser i andre uger, hvilket kræver, at I er mindst fire deltagere.

 

Kursus Periode
(begge dage inkl.)
Formøde Prøver
Mallorca uge 22 / 2024 25.05. - 31.05. 29.04. kl. 19.00 15.06.
Mallorca uge 23 / 2024 01.06. - 07.06. 06.05. kl. 19.00 16.06.
Mallorca uge 39 / 2024 21.09. - 27.09. 19.08. kl. 19.00 05.10.
Mallorca uge 42 / 2024 12.10. - 18.10. 16.09. kl. 19.00 26.10.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Scroll to Top